Przedszkole nr 271
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 271 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

Status prawny

  Drukuj
 

Przedszkole nr 271 w Warszawie  jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.
 
Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach:

PRZEDSZKOLE NR 271
01-876 Warszawa, ul. Broniewskiego 93
tel. 633-38-77
NIP 118-04-74-561 REGON 012525377

 

 

Organ prowadzący przedszkole:  

Miasto Stołeczne Warszawa, a w  nim Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany.

 

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie,  a w nim Wydział Edukacji Przedszkolnej Kształcenia Specjalnego i Profilaktyki Wychowania.

Adres : Al. Jerozolimskie 32 Warszawa

 

Przedszkole działa na podstawie:

- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.  (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2003r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami);

- Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526 i 527);

- Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej    w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003r. nr 11, poz.114);

Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podsta­wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2002r. nr 51, poz. 458 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki do­kumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opie­kuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002r. nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenia MENiS z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004r. nr 25, poz. 220);

Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicz­nych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001r. nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);

- Statutu Przedszkola

 
 
Wprowadził Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 22-09-2011
Aktualizujący Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 22-09-2011
Zatwierdzający Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 17-11-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-11-2011
Liczba odwiedzin: 797
Rejestr zmian