Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz kształcącą,
skierowaną do dzieci od 2,5 - 6 lat.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

ü  zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,            

ü zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

ü stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

ü współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniającą w miarę potrzeb konsultację i pomoc,

ü celem nauczycieli jest przygotowanie dzieci do opanowania potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w życiu rodzinnym i społecznym.


Wprowadził Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 2011-09-22
Aktualizujący Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 2011-09-22
Zatwierdzający Fiodorowska Elżbieta (Przedszkole nr 271) 2011-11-17
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2011-11-17
Wersja standardowa